Primăria Belinţ județul Timiș

Solicitare de emitere a acordului de mediu ( D.C. 91 )

COMUNA BELINT , titular al proiectului anunta publicul interesat asupra lansarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se efectua evaluarea impactului asupra mediului si evaluarea adecvata in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata , pentru proiectul " Reabilitare DC 91 intre DN 6 si GRUNI in Com Belint" propus a fi amplasat in Com. Belint , loc. Belint si Gruni DC91 jud.Timis.     Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Timis , jud. Timis , loc .Timisoara str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8- 16, vineri 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii , observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt pana la data de 03.07.2013.